"Jurko, povedz dve zámená."
"Kto, ja?"
"Výborne, Jurko."