– Boris, prečo prichádzaš každý deň neskoro do školy?
– Lebo na rohu je tabuľa s upozornením: "Znížte rýchlosť! Škola!"