– Pred sto rokmi neboli ešte rôzne veci, napríklad televízia. Kto by vedel povedať ďalší príklad?
– Ja som, prosím, tiež nebol…