Lajoš niekde počul starú antickú zásadu „rozdeľuj a panuj“. Zaujala ho. Podumal o nej. Potom prišiel za majstrom a hovorí:
– Majster, poznáte tú starú zásadu „Rozdeľuj a panuj?
– Poznám a prečo?
– No, lenže sa jej nedržíte, – vysvetľoval Lajoš.
– Podľa nej máte rozdeliť medzi robotníkov všetky peniaze, čo máte na fonde vedúceho a na prémie – a potom si môžete vládnuť koľko len chcete. Nikoho to nebude zaujímať.