Sekretárka riaditeľa odchádza na materskú dovolenku. Riaditeľ sa s ňou lúči so slovami:
– Tak, veľa šťastia a dúfam, že keď sa vrátite, naviažeme spolu zasa plodnú spoluprácu…