Riaditeľova sekretárka Ruženka sa pohádala s vedúcou personálneho oddelenia pani Nebešťanovou.
– Mali by ste sa pomeriť, – radí sekretárke riaditeľ.
Ruženka sa rozplakala:
– A to mi radíš ty, Lojzko? Veď ja som doteraz mala pomer len s tebou!