– Prečo nosia policajti na výložkách ping-pongovú loptičku a feferónku?
– Lebo je tam podobnosť: Dutý, ale ostrý.