Je to zelené a ťahá to za sebou hodinky. Čo je to?
Sopeľ ide z birmovky.