– Tak čo, Marka, urobila tá tvoja dcéra skúšku dospelosti?
– Áno, na jednotku. Je tehotná.