Žena stráca príťažlivosť vtedy, keď už ani blesk do nej neudrie.