Rus si kúpi ráno noviny otvorí ich a noviny su čisté bez písmen. Ide späť za predavačom a pýta sa:
– A bukvy kde on odpovie za čem bukvy vsjo jasno.