Nočný letecký poplach v Stuttgarde. Obyvatelia sú v bunkroch. V pochmúrnej nálade kladie vedúci bunkra rečnícku otázku:
– Kde by sme teraz boli, keby sme nemali Fűhrera?
– V posteli, – ozve sa zozadu tichý hlas.