Za komunizmu prídu redaktori zistiť k pracovníčke v továrni na šijacie stroje ako žije.
"Pani, veď vy nemáte doma šijací stroj!" hovoria jej.
"To ste si za tú dobu nemohli nakradnúť súčiastky a doma si ho poskladať?"
"Veď som to tak aj urobila, ale jak skladám tak skladám, furt mi vyjde guľomet."