K žene driemajúcej na lavičke pristúpi policajt a decentne jej zašepká:
Pani, máte odhalené jedno prso…
Pani sa na neho vydesene pozrie a vykríkne:
Čert vzal prso, ale kde mám dieťa?”;Zábava a voľný čas
3323;Ide chlapík po schodoch a susedka mu hovorí: