– Pán Kollár?
– Áno.
– Prosím, príďte si do škôlky pre syna!
– Sakra, čo zase spravil?
– Nič, ale už je skoro polnoc.