Chuck Norris obehne zemeguľu a stihne si dať kopačku medzi lopatky.