Váš mobil bol napadnutý vírusom I LOVE YOU! Okamžite odhoďte telefón na zem a vykonajte súlož s najbližšou osobou opačného pohlavia!