”Dúfam, že si si nepomyslela nič zlého, keď som sa vrátil ráno s monoklom?”
”Ale kdeže, keď si sa vrátil, ešte si ho nemal!”