Malý Ferko plače pred školou.
– Školník sa ho spýta: "prečo plačeš?".
– Ferko hovorí: "pán riaditeľ spadol do žumpy a napil sa."
– Školník hovorí: "veď ostatní chlapci neplačú".
– Ferko hovorí: "oni to videli a ja nie."