Predám obézne decko.
Zn.: Tak na guláš pre šiestich.