Rozprávajú sa dvaja manažéri:
– Tvoja sekretárka ťa ešte stále oslovuje pán riaditeľ?
– Nie, už mi priamo hovorí „kanec“.