Rozprávajú sa dvaja priatelia:
– V politike je dôležitá slovná zásoba.
– A to už prečo?
– Aby mohol politik opakovať často to isté, a pritom použil slová, ktoré sa budú ľuďom páčiť.