Viete, čo znamená označenie, ktoré nosia policajti na výložkách?
1 hviezdička – policajt vie čítať
2 hviezdičky – policajt vie čítať aj písať
3 hviezdičky – policajt pozná niekoho, kto vie telefonovať