Novák predáva noviny, keď tu sa pri ňom pristaví známy:
– Počuj, požičaj mi do zajtra 1.000 korún.
– Nemôžem, mám takú dohodu tuto s bankou oproti.
– Akú dohodu môže mať taký chudák ako ty s bankou?
– Dohodli sme sa, že oni nebudú predávať noviny a ja nebudem poskytovať pôžičky.