Viete, prečo má ďateľ zobák?
Aby netĺkol hlavou do stromu.