Vymením muža za iné užitočné zviera.
Značka: Somára za somára.