– Čo majú spoločné lekári a farári?
– Lekár má sestru ošetrovateľku a farár údajne sestru kuchárku?