V reštike:
– Pán hlavný. Tie zemiaky sú nedovarené.
– A ako ste na to prišli?
– Pozrite, ešte mám na nich mandelinku!