Aj majster tesár sa utne. Minule sa v krčme tak uťal, že ho domov odniesli.