– Prečo zamestnané ženy rodia čoraz menej detí?
– Lebo pichačky nechávajú pri hodinách.