Príde zajac do krčmy a hovorí krčmárovi:
– Máš chleba?
On mu odpovie:
– Nemám chleba!
– Máš chleba?
– Nemám chleba! Ešte raz povieš či mám chleba tak schytím klinec a prebijem ti ten pysk o barový stôl!
– Máš klinec?
– Nemám klinec!
– Máš chleba?