Dedko sa dostal so parlamentu, kde akurát mal hlavné slovo Fico. Ihneď sa k nemu rozbehol, ale nanešťastie ho spacifikovala ochranka.
– Čo ste chceli premiérovi urobiť? – pýtajú sa ho.
– Ale, nič! – bráni sa dedko. – Len hubársky zväz vypísal odmenu za nájdenie najväčšej huby na Slovensku.