Na hodine dejepisu učiteľ hovoril žiakom o Ľudovítovi Štúrovi. Keď sa ich opýtal na meno jeho veľkej lásky, prihlásil sa Móric a riekol:
– Adela Banášová.