– Kto schová najľahšie svoje pracovné nástroje?
– Poslanec. Zavrie hubu a ide domov.