Zhovárajú sa dve lastovičky:
– Počuj, myslím že túto jeseň do Afriky nepoletíme!
– A to už zas prečo?
– No bojím sa že EÚ prijme opatrenia, a nebudeme sa môcť na jar vrátiť späť do Európy!