Čo sa za mladi naučíš, na starobu aj tak zabudneš…