Príde inšpektor do školy a skúša.
– Žiaci a žiačky, povedzte mi holú vetu!
Móricko sa hlási. Učiteľka sa chytá za hlavu.
– Majka je radodajka, – strelí Móricko.
– Zostaneš po škole, – vraví inšpektor.
Na druhý deň sa pýtajú Móricka, aký trest dostal od inšpektora.
– Nijaký trest, ale takú veľkú čokoládu a chcel, aby som mu ukázal, kde tá Majka býva.