V sexshope:
– Prosím si použitú nafukovaciu pannu!
– Nerozumiem. Prečo použitú?
– Chcem takú so skúsenosťami …