Pridze Čech do košickoho baru a prihutori še dzivčecu:
– Vodkud seš?
– Hej, dam sebe dvojitu.