– Kam ideš, Eva, – pýta sa priateľka blondínky – dávno som ťa nevidela.
– Ale, idem k patológovi, strašne ma bolia päty.