– Na základe čoho ste spoznali, že váš manžel blúzni? – pýta sa lekár.
– Povedal, že ma trikrát pretiahne.