Viete čo sa stane vtedy, keď pred čiernu pec postavíš černocha a žida?
Černoch splynie a žid vzplanie.