Lekár vyšetruje pacientku a hovorí:
– Srdce máte v poriadku, pľúca, krvný tlak tiež. Teraz by som sa rád pozrel na tú časť vášho tela, ktorá vám ženám robí najviac nepríjemností.
Žena sa začne vyzliekať, ale lekár ju zastaví:
– Nevyzliekajte sa. Ukážte mi jazyk.