Vraví cigáň Slovákovi:
– Videl si ten film Cigáni idú do neba?
– Hej, a ty si videl ten film Cigáni idú do roboty?
– Jój, ja horory nepozerám.