Manželka hovorí svojej polovičke:
– Všimla som si, že náš sused pred odchodom do roboty vždy pobozká svoju manželku. Ty to prečo nerobíš?
– Ja pani susedku vôbec nepoznám.