Idú školáci na výlet a pokazí sa im autobus. Nasratý vodič vyjde z autobusu a opravuje.
O 5 minút príde Jožko a hovorí:
Pán vodič, ja viem čo s tým je.
Vodič:
Ale čo by si ty vedel, padaj do autobusu!
O ďalších 5 minút príde Jožko a hovorí:
Pán vodič, ale ja naozaj viem čo s tým je!
Nasratý vodič so zamasteným čelom naňho zvrieskne:
Švihaj do autobusu, čo by si ty vedel!
O 10 minút príde Jožko a hovorí:
Pán vodič, ale ja naozaj, naozaj viem čo s tým je!!!
Vodič:
No tak mi to povedz!!!
Jožko:
Je to pokazené.”;Deti
1692;- Fero, ja keby som sa mal oženiť, tak jedine so sirotou.