Rudo sa po druhom infarkte pýta lekára:
– Pán doktor, môžem si ešte zapáliť?
– Áno, – súhlasne prikývne doktor a dodá – teda, ak je to vaše posledné želanie.