Bratia sa naháňali po izbe dovtedy, až ich matka nepotrestala. Keď prišiel otec z práce, spýtal sa:
– Čo ste vyviedli chlapci?
– Boli sme potrestaní za nedovolenú rýchlosť.