Rozprávajú sa dve cigánky na poli. Jedna hovorí druhej:
– Moj Dežo má milenku.
– A jaksto poznala?
– Za poslední rok si už 2-krát umyl nohy.