– Pán doktor, – sťažuje sa nešťastný Laco. – Vypadávajú mi vlasy, čo mám robiť, aby som ich všetky nestratil?
– Odkladajte si ich!